Rapport

Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data

Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/22/22

År: 2022