Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/22/22)
  • År: 2022
  • Utgave: SAMBA/22/22
  • Antall sider: 36