Vitenskapelig artikkel

Acoustic classification in multifrequency echosounder data using deep convolutional neural networks

Brautaset, Olav; Waldeland, Anders Ueland; Johnsen, Espen; Malde, Ketil; Eikvil, Line; Salberg, Arnt-Børre; Handegard, Nils Olav

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ICES Journal of Marine Science, vol. 77, p. 1391–1400, 2020

Utgivere: Oxford University Press

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1054-3139
Elektronisk: 1095-9289

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2733929
DOI: doi.org/10.1093/icesjms/fsz235