Plan for operasjonalisering av SatTrafikk-systemet i 2012-2013

  • Arnt Børre Salberg
  • Siri Øyen Larsen
  • Kristian Myrhaug
  • Rune Solberg
  • Line Eikvil

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/55/11)
  • År: 2011
  • Utgave: SAMBA/55/11
  • Antall sider: 30