Plan for operasjonalisering av SatTrafikk-systemet i 2012-2013

  • Arnt Børre Salberg
  • Siri Øyen Larsen
  • Kristian Myrhaug
  • Rune Solberg
  • Line Eikvil

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/55/11)
  • Year: 2011
  • Issue: SAMBA/55/11
  • Number of pages: 30