Google har utviklet kunstig intelligens som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer - Kreftregisteret og Norsk Regnesentral lager norsk variant

Publikasjonsdetaljer

  • Publiseringsdato: 06.01.2020
  • Arrangør: Teknisk Ukeblad fagblad, 6. January 2020