Intervju

Google har utviklet kunstig intelligens som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer - Kreftregisteret og Norsk Regnesentral lager norsk variant

Eikvil, Line (intervjuobjekt)

Publikasjonsdetaljer

Publiseringsdato: 06.01.2020

Sted: Teknisk Ukeblad (fagblad), 6. januar 2020