Nettverk for robuste infrastrukturer

EU-CIP er et nytt pan-europeisk kunnskapsnettverk for robuste infrastrukturer, som vil gjøre det mulig for beslutningstakere å forme og produsere datadrevne evidensbaserte retningslinjer, samtidig som innovasjonskapasiteten til operatører, myndigheter og innovatører av kritisk infrastruktur økes. 

Fra før har partnerne i prosjektet allerede etablert European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI), der 22 prosjekter samarbeider i CI Resilience.

EU-CIP vil utnytte kapasiteten, organisasjonen, fellesskapet og prestasjonene til ECSCI-klyngen til å etablere et EU-dekkende kunnskapsnettverk med avanserte analytiske og innovasjonsstøtteevner.

EU-CIP vil bygge et levende økosystem med over 1000 interessenter rundt dette kunnskapsnettverket. For å utvide prosjektets fellesskap, vil EU-CIP gjennomføre en årlig konferanse om Critical Infrastructures Resilience, som vil bli en flaggskipbegivenhet for kritisk infrastruktur.

Navn: EU-CIP (European Knowledge Hub and Policy Testbed for Critical Infrastructure Protection) 

Finansieringskilde: EU Horizon Europe

Periode: 2022-2025