Et rammeverk for desentralisert identitets- og samtykkehåndtering

MinDID er et forprosjekt som har mål om å utarbeide et rammeverk for utviklingen av en desentralisert identitets- og samtykkehåndteringskomponent. Rammeverket vil inngå i datautvekslingssystemet til VentureNet, som planlegger å starte et større prosjekt.

I tillegg til vårt overordnede mål, ønsker MinDID å:

  • Opprettholde uavhengighet og fleksibilitet for sluttbrukere ved å muliggjøre bruk av flere kommesielle løsninger for digital identitet og samtykkehåndtering i systemet.
  • Redusere tidsbruk og utviklingskostnader ved å benytte eksisterende metoder og løsninger.
  • Øke systemets vekstmuligheter ved å tilpasse det til europeiske initiativer, som GAIA-X, FAME og Data Spaces.

Brukerautonomi i håndtering av identitet, samtykke og datalagring

MinDID vil gi sluttbrukeren mulighet til å velge hvilke applikasjoner de vil bruke for å håndtere sin identitet, samtykke og lagring av data. Brukeren vil også ha mulighet til å enkelt bytte mellom ulike løsninger uten å miste kontroll eller oversikt over sine data og innstillinger for datautveksling. Dette betyr at konsortiumpartnere kan opprettholde tidligere kundeforhold og kundedata, selv om kundene bytter applikasjoner for digital identitet og samtykke.

Prosjekt: Desentralisert identitets- og samtykkehåndtering forsikker datautveksling (MinDID)

Partnere: N-ABEL AS og VentureNet

Finansiering: Regionale forskningsfond (RFF)

Periode: 2023-2024