Prosjekter

Her finnere du et utvalg av NR sine prosjekter, både aktive og avsluttede.

 • Bildeanalyse
 • Maskinlæring

Intelligent ultralydsskanner for hjertet

 • Bildeanalyse
 • Maskinlæring

Bildebasert tolkning av ikke-verbale uttrykk

 • Digital inkludering
 • Digital transformasjon

Robotstøttet læring for barn med autisme

 • Bildeanalyse
 • Maskinlæring

Kunstig intelligens skal inspisere jernbanen

 • IKT
 • Digital transformasjon
 • Digital sikkerhet

Forbedret simuleringsverktøy

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler

 • Geomodellering

GEOPARD: En hendelsesbasert objektmodell

 • Digital transformasjon
 • Datasikkerhet og personvern

Datadeling, personvern og bevisstgjøring av brukere

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Bedre hjelp til synshemmede

 • IKT
 • Digital transformasjon

Smart bolighandel

 • IKT

Historisk befolkningsregister

Bildet viser en laptop med rødt deksel, et par sorte briller og et airpod-etui.
 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Økt arbeidsinkludering av synshemmede

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Tilgjengelige tilbakemeldinger

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Hørselshemmedes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

Stressfibre og mikrotubuli i humane brystkreftceller.. Av: Christina Stuelten, Carole Parent, 2011
 • Bildeanalyse
 • Maskinlæring

Metode for å oppdage brystkreft

 • Bildeanalyse
 • Maskinlæring
 • Språkteknologi

Anonymisering av tekst

 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking

AI for Arktis

 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking

Kritisk infrastruktur

Bildet viser et nærbilde av bjørkepollen. I bakgrunnen skimte en blå, skyfri himmel.
 • Jordobservasjon
 • Klima og miljø

Bjørkepollen-varsling

Observasjoner av snømengde
 • Jordobservasjon
 • Klima og miljø

Snøobservasjoner

 • Maskinlæring

Kredittmodell for små og mellomstore bedrifter

 • Statistisk modellering

Forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer

 • Statistisk modellering

Risikomodell for vannskader på bygninger og klimasensitivitet

 • Statistisk modellering

Verdiestimering av boliger

 • Statistisk modellering

Totalrisikomodellen til DNB

 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking

Kartlegging av innsjøis

 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking

Kartlegging av snø

 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking

Automatiserte kart

 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking

Overvåking uten radiokontakt

SeaBee er dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, og til kartlegging og overvåking av naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger.
 • Jordobservasjon og Bildeanalyse
 • Kartlegging og overvåking
 • Klima og miljø
 • Maskinlæring

Dronebasert overvåking av kysten