Prosjekter

Her finnere du et utvalg av NR sine prosjekter, både aktive og avsluttede.

  • Maskinlæring

Robust estimering av ekstreme flomhendelser i Norge

Innsamlingsgrad i panteordningen

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Prismodellering og risikostyring for råvaremarkeder

Forbedret verdiestimering av boliger

  • Bildeanalyse

Sortering av retur