Bedre snøkartlegging

Dette prosjektet utvikler et fysisk modellbasert rammeverk for fjernmåling av snøvariabler, og er en del av European Space Agency (ESA) sitt PRODEX-program.

Tradisjonelt utvikles algoritmer for forskjellige variabler uavhengig av hverandre. Slik har det også vært innenfor NRs arbeid med fjernmåling av snø i over 30 år. I den fysiske virkeligheten er det derimot sammenhenger og føringer mellom mange av snøvariablene. I dette prosjektet benytter vi en strålingsmodell for snø (radiative transfer model) der vi rekonstruerer det kontinuerlige snøspekteret på bakken (surface reflectance spectrum) fra de diskrete bølgelengdebåndene som en satellittsensor observerer. Deretter benytter vi det rekonstruerte reflektansspekteret til å bestemme forskjellige snøvariable. Prosjektet retter seg spesielt mot de europeiske satellittene Sentinel-2 og Sentinel-3, men framgangsmåten kan brukes for alle optiske sensorer og utnytter alle de observerte bølgelengdene.

Prosjekt: SnowModel4Sentinel / Snømodell for bedre snøkartlegging med Sentinel-2 og -3

Partner: The European Space Agency (ESA)

Finansiering: ESA

Periode: 2020-2023