Innsamlingsgrad i panteordningen

Infinitum driver panteordningen for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker.

Utfasing av ombruksflasker og den tilhørende store veksten i gjenvinnbare PET-flasker, samt vekst i bokssalget, kan gi forsinkelseseffekter i innsamlingen. Det gjør igjen beregning av innsamlingsgraden utfordrende. Innsamlingsgraden er andelen av solgte flasker eller bokser som ender opp i plast- eller metallgjenvinning via Infinitums systemer, kommunenes  plast- og metallgjenvinning og som restavfall fra kommuner og næringsliv. 

Navn: Beregning av innsamlingsgrad for PET-flasker og aluminiumsbokser

Kunde: Infinitum

Tidsperiode: 2010 –

Vi har utviklet en matematisk modell som inkluderer et såkalt hjemmelager, som flaskene og boksene må innom før de pantes. Hjemmelageret består av flasker og bokser som bindes i hus, hytter, biler, fritidsbåter med mer. I tillegg inkluderer modellen et varelager, med andre ord flasker og bokser som bindes ute i butikk. Modellen blir blant annet brukt til å beregne og rapportere innsamlingsgraden til myndighetene, som forvalter dagens miljøavgiftssystem.