Innsamlingsgrad i panteordningen

Infinitum driver panteordningen for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker. Å beregne andelen av solgte bokser eller flasker som samles inn er mer komplisert enn det kan se ut som ved første øyekast.

Beregning av innsamlingsgrad i returordningen for flasker kan være utfordrende

Utfasing eller innfasing av produkter og salgsøkning eller salgsnedgang av produkter kan gi varierende forsinkelseseffekter i innsamlingen. Salget av drikkevarebokser økte for eksempel kraftig under pandemien i 2020-2022.

Den forsinkede innsamlingen gjør beregning av innsamlingsgraden utfordrende. Innsamlingsgraden er andelen av solgte flasker eller bokser som ender opp i plast- eller metallgjenvinning via Infinitums systemer, kommunenes plast- og metallgjenvinning og som restavfall fra kommuner og næringsliv.

Vi har utviklet en matematisk modell som inkluderer et såkalt hjemmelager, som flaskene og boksene må innom før de pantes. Hjemmelageret består av flasker og bokser som bindes i hus, hytter, biler, fritidsbåter med mer. I tillegg inkluderer modellen et varelager, med andre ord flasker og bokser som bindes ute i butikk. Modellen blir blant annet brukt til å beregne og rapportere innsamlingsgraden til myndighetene, som forvalter dagens miljøavgiftssystem.

Beregning av innsamlingsgrad for returordningen for flasker kan være utfordrende
Beregning av innsamlingsgrad i returordningen for flasker kan være utfordrende

Navn: Beregning av innsamlingsgrad for PET-flasker og aluminiumsbokser

Kunde: Infinitum

Tidsperiode: 2010 –