Bedriftsundersøkelsen

NAV gjennomfører bedriftsundersøkelsen to ganger årlig for å få en oversikt over behovet for arbeidskraft innen ulike næringer.

NAV gjennomfører bedriftsundersøkelsen to ganger årlig for å få en oversikt over behovet for arbeidskraft innen ulike næringer. Et utvalg bedrifter blir blant annet spurt om de har problemer med å rekruttere arbeidskraft, hvilke yrker bedriften mangler arbeidskraft og hvorvidt dette skyldes at det ikke har vært et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Basert på svarene fra utvalget kan mangelen i Norge estimeres. Dette gjøres ved hjelp av en matematisk modell utviklet ved NR. Modellen estimerer mangelen på arbeidskraft fordelt på geografiske områder, næringer og de ulike yrkene. I tillegg til mangelestimatene estimeres også usikkerheten i disse.