ENFIELD er et forskningssenter der fokuset er pålitelig AI som både er adaptiv, grønn og menneskesentrert. Dette er et unikt, europeisk senter som binder sammen flere områder; helsevesen, energi, produksjon og til og med verdensrommet.

Logo for prosjektet Enfield

Prosjektet har som mål å få frem forskning på toppnivå for å styrke EUs konkurransekraft innen AI, og skape merkbare sosioøkonomiske bidrag til nytte for både innbyggere og bedrifter. 

ENFIELD vil skape et levende europeisk nettverk for kunstig intelligens, og består av 30 medlemmer fra 18 land. Medlemmene er utdannings- og forskningsorganisasjoner på toppnivå, store bedrifter og representanter for offentlig sektor som i fellesskap tar opp kritiske spørsmål om forsknings- og innovasjonsgrenser.

Risikovurdering av sikkerhet

ENFIELD skal skape unike AI-løsninger, både algoritmer og prototyper, og vi forventer at senteret vil stå bak et betydelig antall vitenskapelige publikasjoner. NR skal jobbe spesielt med adaptiv sikkerhet, AI folk kan forstå og jordobservasjon.

ENFIELDS innovasjonsordninger vil gi økonomisk støtte til individuelle forskere og småskalaprosjekter, og utdannings- og opplæringsaktiviteter som sommerskoler og hackathons. Et sett med godt utformede oppsøkende metoder og aktiviteter vil ytterligere bidra til ENFIELDs samfunnsengasjement, utvidelse og kontinuitet.

Prosjektet involverer fagfeltene

Navn: ENFIELD (European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI)

Periode: 2023 – 2026

Finansiering: EU Horizon Europe

Ekstern nettside:

enfield-project.eu