Rapport

June 2021 – May 2022, Validation of property value estimates: Houses

Rognebakke, Hanne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/21/22

År: 2022