Rapport

June 2019 – May 2020: Validation of property value estimates - Houses

Rognebakke, Hanne; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/22/20

År: 2020