Rapport   2020

Rognebakke, Hanne; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/22/20

Antall sider: 16