Rapport

January 2022 - December 2022 Validation of property value estimates: evEstimat to be retired

Rognebakke, Hanne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/07/23

År: 2023