Rapport

January 2022 – December 2022 Validation of property value estimates

Rognebakke, Hanne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/09/23

År: 2023