Rapport

January 2021 - December 2021 Validation of property value estimates

Rognebakke, Hanne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/13/22

År: 2022