Rapport

June 2020 – May 2021: Validation of property value estimates - Houses

Rognebakke, Hanne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/24/21

År: 2021