Publications:

279 publications found

Publication

Year

Category

2019

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig artikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Populærvitenskapelig artikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig foredrag

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Rapport

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Lecture popular

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig artikkel

2011

Populærvitenskapelig artikkel

2011

Populærvitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig artikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig foredrag

2009

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Rapport

2008

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2008

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2008

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2008

Vitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Article journal

2007

Article journal

2007

Article journal

2007

Populærvitenskapelig artikkel

2006

Populærvitenskapelig artikkel

2006

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Rapport

2004

Rapport

2004

Populærvitenskapelig artikkel

2004

Vitenskapelig foredrag

2004

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2001

Populærvitenskapelig artikkel

2001

Populærvitenskapelig artikkel

2001

Populærvitenskapelig artikkel

2001

Populærvitenskapelig artikkel

2000

Populærvitenskapelig artikkel

2000

Rapport

1999

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Vitenskapelig foredrag

1997

Populærvitenskapelig artikkel

1997

Bookreview

1994

Vitenskapelig artikkel

1989

Populærvitenskapelig artikkel