Meetup: Universell utforming av IKT & digital inkludering

Målet for denne gruppen er å dele kunnskap, erfaringer og forskningsfunn. Universell utforming av IKT handler om å gjøre it- og teleløsninger tilgjengelig for så mange som mulig, og med så høy brukskvalitet som mulig. 

Gruppen møtes jevnlig, følg med på Meetup-siden for neste arrangement. Ta gjerne kontakt med forskerne bak gruppen, Kristin Skeide Fuglerud og Till Halbach.

https://www.meetup.com/universell-utforming-og-digital-inkludering/