Seniorforsker

Carl-Inge Colombo Nilsen

Prosjekter

Illuminated waves across black background , intended to visually represent sound waves. Image: Luis Lima89989 via Wikimedia Commons
  • Avviksdeteksjon

Med lyd som datakilde

Beregning av berggrunnen under havet
  • Geomodellering

Konsortium for beregning av berggrunnen under havet

SeisTiles er et forskningskonsortium som er drevet av Norsk Regnesentral med flere ledende energiselskaper som medlemmer.

Konsortium for forenkling av seismisk data

Publikasjoner

  • 23 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Torstein Mæland Fjeldstad; Bjørn Fjellvoll; Ragnar Hauge; et al. GIG annual meeting 2024 - summary of 2023 and planned work for 2024 2024. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Sektnan; Carl-Inge Colombo Nilsen; Eilif Solberg; SeisTiles Workflows: Short summary 2024. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Torstein Mæland Fjeldstad; Bjørn Fjellvoll; Ragnar Hauge; et al. PCube reference manual 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Torstein Mæland Fjeldstad; Bjørn Fjellvoll; Ragnar Hauge; et al. PCube User Manual version 10.0 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Heidi Kjønsberg; Carl-Inge Colombo Nilsen; Bjørn Fjellvoll; Improved reservoir property inversion and QC 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Sektnan; Carl-Inge Colombo Nilsen; SeisTiles code refactoring: Short summary 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Charlotte Juliette Sanchis; Carl-Inge Colombo Nilsen; Ragnar Hauge; Noise model setup QC in PCube+ 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Torstein Mæland Fjeldstad; Ragnar Hauge; Heidi Kjønsberg; et al. GIG annual meeting 2022 - Summary of 2021 and planned work for 2022 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Torstein Mæland Fjeldstad; Marie Lilleborge; Carl-Inge Colombo Nilsen; Charlotte Juliette Sanchis; Ragnar Hauge; Seismic Tiles with application to 4D 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Charlotte Juliette Sanchis; Per Røe; Heidi Kjønsberg; Daniel Martin L Barker; et al. PCube Reference Manual 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Carl-Inge Colombo Nilsen; Ragnar Hauge; Heidi Kjønsberg; Improved Monitor Continuity in PCube+ 4D 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Heidi Kjønsberg; Ragnar Hauge; Torstein Mæland Fjeldstad; Carl-Inge Colombo Nilsen; Edvard Grieg 4D inversion results 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Torstein Mæland Fjeldstad; Ragnar Hauge; Heidi Kjønsberg; et al. PCube User Manual Version 9.0 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Per Røe; Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Torstein Mæland Fjeldstad; Ragnar Hauge; et al. GIG annual meeting 2021 - Summary of 2020 and planned work for 2021 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Carl-Inge Colombo Nilsen; PCube+ Command Line User Manual 2020 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eyvind Aker; Charlotte Juliette Sanchis; Per Røe; Heidi Kjønsberg; Daniel Martin L Barker; et al. PCube Reference Manual 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Heidi Kjønsberg; Carl-Inge Colombo Nilsen; Ragnar Hauge; 4D synthetic tests 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Heidi Kjønsberg; Sissel Grude Haug; Ragnar Hauge; Carl-Inge Colombo Nilsen; Time lapse AVO inversion for the Heidrun field in the Norwegian Sea 2020. Vitenskapelig foredrag

Per Røe; Ragnar Hauge; Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Carl-Inge Colombo Nilsen; et al. GIG annual meeting 2020 Summary of 2019 and planned work for 2020 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Per Røe; Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Ragnar Hauge; Heidi Kjønsberg; et al. PCube+ User Manual Version 8.0 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Charlotte Juliette Sanchis; Carl-Inge Colombo Nilsen; Daniel Martin L Barker; Deep learning for seismic processing and condition monitoring 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Per Røe; Ragnar Hauge; Eyvind Aker; Daniel Martin L Barker; Carl-Inge Colombo Nilsen; et al. GIG annual meeting 2019 - Summary of 2018 and planned work for 2019 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Carl-Inge Colombo Nilsen; PCube+ Command Line User Manual 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral Oslo