PCube Reference Manual

  • Eyvind Aker
  • Charlotte Juliette Sanchis
  • Per Røe
  • Heidi Kjønsberg
  • Daniel Martin L Barker

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/03/20)
  • År: 2020
  • Utgave: SAND/03/20
  • Antall sider: 38