PCube Reference Manual

  • Eyvind Aker
  • Charlotte Juliette Sanchis
  • Per Røe
  • Heidi Kjønsberg
  • Daniel Martin L Barker

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/18/21)
  • År: 2021
  • Utgave: SAND/18/21
  • Antall sider: 56