Involverte Fagfelt:

Strukturgeologi

Avdeling

SAND

HAVANA er en programvare for å  beskrive forkastninger og deres påvirkning på flyt i reservoarer.

HAVANA kan bli brukt til:

 • Studere flyteffekter på forkastninger av alle typer størrelser.
 • Legge til forkastninger til simuleringsgrid ved å forskyve gridceller eller å modifisere transmissibilitetsmultiplikatorer.
 • Studere usikkerheten til geometrien basert på hvordan forkastninger påvirker volumet.

HAVANA har en unik mate å representere forkastninger på. Hver forkastning er beskrevet ved:

 • Geometrien til forkastningsplanet.
 • Sprang langs forkastningsplanet.
 • Hvordan volumet blir påvirket av forkastningen.
 • En sprangoperator, som gjør det mulig å: 
 • Forskyve en 2D-flate eller et 3D hjørnepunktsgrid.
 • Reversere spranget for å fjerne en forkastning fra 2D-flate eller 3D-grid. 

Figurene viser ren lineær og en listrisk forkastning modellert med Havana.

I Havana er forkastninger ikke bare plan eller flater, men objekter med egenskaper som kan påvirke, og modifisere, reservoarmodeller.

Funksjonaliteter i Havana

Havana har følgende funksjonaliteter:

Simulere nye forkastninger

Denne funksjonaliteten bruker en elliptisk forkastningsmodell og er hovedsakelig brukt til å simulere sub-seismiske forkastninger. Det er blant annet mulig å:

 • Simulere forkastninger basert på trender.
 • Simulere sekundær-forkastninger relativt til større forkastinger.
 • Kontrollere grupperinger av forkastninger.
 • Betinge spranget til sub-seismiske forkastninger på forskyvningskart.

3D grid deformert av en elliptisk forkastning.

Usikkerhetsmodellering på forkastningsflater

HAVANA kan brukes til å studere usikkerheten i geometrien til forkastningsflaten:

 • Modellere og visualisere usikkerhetskonvolutter til forkastningsflater.
 • Deterministisk endre forkastningslokasjonen.
 • Deterministisk endre dip til forkastningen.
 • Simulere forkastningsflater.

Sprangmodellering

HAVANA kan lage sprangfelt for forkastninger basert på innputt forkastningslinjer:

 • Prediksjon av sprangfelt.
 • Oppdatere forkastningslinjer og horisonter.
 • Simulere sprangfelt.

Oppdatere simuleringsgriddet

Simuleringsgriddet kan bli oppdatert basert på endringer i forkastningsmodellen:

 • Nye forkastninger kan bli lagt til simuleringsgriddet.
 • Oppdatere permeabilitet basert på (små) simulerte forkastninger.

Forsegling av forkastninger

Havna kan estimere forseglingseffekt langs en forkastningsflate basert på smøring av leire:

 • Forseglingseffekten er representert som transmissibilitetsmultiplikatorer som kan bli brukt som innputt til flytsimulatorer.
 • Transmissibilitetsmultiplikatorer er beregnet basert sprang, SGR (shalge gouge ratio), permeabilitet og tykkelsene til forkastningene.

Forkastningsstatistikk

Med Havana kan man hente ut statistikk av et forkastningssett:

 • Beregnet statistikk om hver enkelt forkastning (lenge, høyde, maks sprang osv.).
 • Sprangprofiler langs en forkastning.
 • Kumulativ sprang langs en vilkårlig linje i reservoaret.

Eksempel på simulerte forkastninger basert på underliggende trenger. Til venstre er forkastningene er simulert tilfeldig volumet, og til høyre er posisjonen og orienteringen simulert basert på underliggende trender.