HAVANA – forkastningsmodellering

HAVANA er en programvare som kan brukes for å beskrive hvordan brudd i jordskorpen påvirker væskestrømmen i reservoarer. Verktøyet bidrar til å forstå reservorarets ytelse, redusere risiko og kostnader, og optimalisere ressursutvinning.

HAVANA kan brukes til å:

 • studere flyteffekter på forkastninger av alle typer størrelser.
 • legge til forkastninger til simuleringsgrid ved å forskyve gridceller eller å modifisere transmissibilitetsmultiplikatorer.
 • studere usikkerheten til geometrien basert på hvordan forkastninger påvirker volumet.
Bildet viser linær forkastning i form av mange streker i ulike farger.
Figuren viser ren lineær forkastning modellert med Havana. I Havana er forkastninger ikke bare plan eller flater, men objekter med egenskaper som kan påvirke, og modifisere, reservoarmodeller. Figur: NR

HAVANA har en unik mate å representere forkastninger på. Hver forkastning er beskrevet ved:

 • Geometrien til forkastningsplanet.
 • Sprang langs forkastningsplanet.
 • Hvordan volumet blir påvirket av forkastningen.
 • En sprangoperator, som gjør det mulig å: 
 • Forskyve en 2D-flate eller et 3D hjørnepunktsgrid.
 • Reversere spranget for å fjerne en forkastning fra 2D-flate eller 3D-grid.
Figuren viser listerisk forkastning i form av ulike fargede streker og brudd.
Listerisk forkastning modellert med Havana. Figur: NR.

Modellering av nye forkastninger

Havana kan simulere nye forkastninger. Denne funksjonaliteten bruker en elliptisk forkastningsmodell og er hovedsakelig brukt til å simulere sub-seismiske forkastninger. Det er blant annet mulig å:

 • Simulere forkastninger basert på trender.
 • Simulere sekundær-forkastninger relativt til større forkastinger.
 • Kontrollere grupperinger av forkastninger.
 • Betinge spranget til sub-seismiske forkastninger på forskyvningskart.
Bildet viser et grått og hvitt rutenett der den ene delen av nettet er forhøyet og market i mørkere farge.
3D grid deformert av en elliptisk forkastning. Figur: NR

Usikkerhetsmodellering på forkastningsflater

HAVANA kan brukes til å studere usikkerheten i geometrien til forkastningsflaten:

 • Modellere og visualisere usikkerhetskonvolutter til forkastningsflater.
 • Deterministisk endre forkastningslokasjonen.
 • Deterministisk endre dip til forkastningen.
 • Simulere forkastningsflater.

Sprangmodellering

HAVANA kan lage sprangfelt for forkastninger basert på innputt forkastningslinjer:

 • Prediksjon av sprangfelt.
 • Oppdatere forkastningslinjer og horisonter.
 • Simulere sprangfelt.

Oppdatere simuleringsgriddet

Simuleringsgriddet kan bli oppdatert basert på endringer i forkastningsmodellen:

 • Nye forkastninger kan bli lagt til simuleringsgriddet.
 • Oppdatere permeabilitet basert på (små) simulerte forkastninger.

Forsegling av forkastninger

Havna kan estimere forseglingseffekt langs en forkastningsflate basert på smøring av leire:

 • Forseglingseffekten er representert som transmissibilitetsmultiplikatorer som kan bli brukt som innputt til flytsimulatorer.
 • Transmissibilitetsmultiplikatorer er beregnet basert sprang, SGR (shalge gouge ratio), permeabilitet og tykkelsene til forkastningene.
Eksempel på simulerte forkastninger basert på underliggende trenger. Til venstre er forkastningene er simulert tilfeldig volumet, og til høyre er posisjonen og orienteringen simulert basert på underliggende trender. Figur: NR.

Forkastningsstatistikk

Med Havana kan man hente ut statistikk av et forkastningssett:

 • Beregnet statistikk om hver enkelt forkastning (lenge, høyde, maks sprang osv.).
 • Sprangprofiler langs en forkastning.
 • Kumulativ sprang langs en vilkårlig linje i reservoaret.