Strukturgeologi

Usikkerhet i strukturgeologi har stor innvirkning på forståelse av reservoarvolum og flyt. Denne kilden til usikkerhet ignoreres ofte på grunn av begrensninger i analyseverktøy.

Siden 1980-årene har Norsk Regnesentral ledet an i utviklingen av modeller rettet mot strukturgeologisk usikkerhet. 
 
Modelleringsmetoder for strukturgeologisk usikkerhet er bærebjelkene i programmene Havana og Cohiba. Vi tilbyr også konsulentbistand i forbindelse med usikkerhetsstudier.