Smarte sensorer

Smarte senorer bruker data fra sensorer og andre kilder for å skape verdi i mange anvendelsesområder. Vi forsker på brukeroppførsel og anvendelser innen helse og velferd, intelligente transportsystemer, elektriske grids og smarte byer.

Vår kompetanse omfatter algoritmer for maskinlæring, arbeidsflyt-management, brukerundersøkelser og observasjoner, ontologier, classifisering av data og beslutningsstøtte.

Ekspertise

  • Brukeropplevelse (UX): Vi har utviklet metoder for å vurdere brukeropplevelse og engasjement i en rekke applikasjoner, alt fra kulturopplevelser, helse og velferd til brukergrensesnitt.
  • Arbeidsflyt-management: En arbeidsflyt er en automatisering av prosesser som består av sett med oppgaver som når de er ferdige, oppnår mål. Realtidsdata fra sensorer kan brukes i en arbeidsflytprosess for å støtte beslutningstaking.
  • Beslutningsstøtte: Tolk sensordata i applikasjonsdomenet ved hjelp av avanserte skreddersydde modeller, støttet av avanserte algoritmer for mønster, maskinlæring og arbeidsflytbehandling.
  • Robot-anvendelser: (sosiale) roboter kan sees som mobilsystemer, som inkluderer en rekke sensorer og aktuatorer, og som brukes i en rekke bruksområder.

Hovedanvendelser

  • Vi utvikler løsninger for helsetjenester hjemme og på landsbygda. Dette krever sensorbaserte løsninger og kommunikasjonssystemer som tillater helsepersonell å tilby effektive tjenester. The Things of Things (IoT), sensorer og mobile helseprogrammer er ingredienser for å optimalisere denne sektoren.
  • Vi eksperimenterer med nye måter å bruke sosiale roboter i helse- og velferdsprogrammer.
  • Vi gjør forskning i å forstå brukeradferd i ulike typer arenaer, for eksempel museer, utstillinger, offentlige rom og smarte byer. En passende blanding av sensorbaserte observasjoner, korte spørreskjemaer og observasjoner kan brukes til å observere og tolke brukeradferd.