Rapport

Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi (Forprosjekt - FORKOMMUNE)

Solheim, Ivar; Nyvoll, Inga Bjelland; Eiklid, Hege; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Antall sider: 8