Rapport

Handlingsplan for å oppnå mer inkluderende videotjenester i Helsevesenet

Erlenkamp, Sonja; Brynn, Rudolph; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Sunnaas Sykehus HF

Antall sider: 18

Lenker:
OMTALE: www.sunnaas.no/fag-og-forskning/innovasjon/innovasjonsprosjekter/video-for-alle-inkluderende-videotjenester-i-helsevesenet

Prosjektet «video for alle» var et ettårig innovasjonsprosjekt som skulle se på eksisterende barrierer for økt bruk av videotjenester i Helsevesenet og komme med forslag til mer inkluderende løsninger. Utviklingen innenfor området går fort, spesielt siden pandemien, og målet med prosjektet var å «ta pulsen» på dagens tilstand og peke på områder som trenger forbedring.