Handlingsplan for å oppnå mer inkluderende videotjenester i Helsevesenet

Prosjektet «video for alle» var et ettårig innovasjonsprosjekt som skulle se på eksisterende barrierer for økt bruk av videotjenester i Helsevesenet og komme med forslag til mer inkluderende løsninger. Utviklingen innenfor området går fort, spesielt siden pandemien, og målet med prosjektet var å «ta pulsen» på dagens tilstand og peke på områder som trenger forbedring.