Poster

News from Norway

Stølen, Berit; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Computers Helping People with Special Needs. 18th International conference (Lecco, Italy)

Dato: 11. juli 2022 –15. juli 2022

Arrangør: ICCHP-AAAT

Posteren viste et kort sammendrag av fire norske forskningsprosjekter som har som formål å hjelpe innbyggere med ulike behov. Følgende prosjekter ble presentert:
- Digitalization of the Norwegian assistive technology system 
- ROSA - Robot-supported Education for children with autism spectrum disorder
- SMILE- The Smart Inclusive Living Environment
- I Hear You2 – Inclusive Hearing Service for Children in School