News from Norway

Publication details

  • Event: (Lecco, Italy)
  • Organiser: ICCHP-AAAT

Posteren viste et kort sammendrag av fire norske forskningsprosjekter som har som formål å hjelpe innbyggere med ulike behov. Følgende prosjekter ble presentert:
- Digitalization of the Norwegian assistive technology system 
- ROSA - Robot-supported Education for children with autism spectrum disorder
- SMILE- The Smart Inclusive Living Environment
- I Hear You2 – Inclusive Hearing Service for Children in School