ROSa - Robotstøttet læring for barn med autismespekterforstyrrelse og intellektuelle utfordringer: Med forslag til emner for masteroppgaver innen spesialpedagogikk

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: (Online)
  • Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge