ROSa - Robotstøttet læring for barn med autismespekterforstyrrelse og intellektuelle utfordringer: Med forslag til emner for masteroppgaver innen spesialpedagogikk

Publication details

  • Event: (Online)
  • Organiser: Universitetet i Sørøst-Norge