Vitenskapelig artikkel

Studying older people with visual impairments using mainstream smartphones with the aid of the Ezismart keypad and apps.

Fuglerud, Kristin Skeide; Chan, Richard; Sørli, Hilde Tuhus

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, p. 802–810–8, 2018

Utgivere: IOS Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0926-9630
Elektronisk: 1879-8365

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1548339053/Fuglerud_et_al_2018_Studying-Older-People-with-Visual-Impairements.pdf
OMTALE: http://ebooks.iospress.nl/publication/50635
DOI: doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-802