Vitenskapelig artikkel

The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment

Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 6765, p. 452–462–11, 2011

Utgivere: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0302-9743
Elektronisk: 1611-3349