Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport

 • Kristin Skeide Fuglerud
 • Joschua Thomas Simon-Liedtke
 • Anne Bjørg Haugan
 • Anette Schia Kaasa
 • Berit Lilly Wiborg

Publikasjonsdetaljer

 • Utgiver: Norsk Regnesentral
 • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (1060)
 • År: 2023
 • Utgave: 1060
 • Antall sider: 59
 • Internasjonale standardnumre:
  • Trykt: 978-82-539-0571-6

Selv om det er økende oppmerksomhet om mulighetene som ligger i et mer inkluderende reiseliv, er det gjort svært lite forskning på metodikk for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i utviklingen av et inkluderende reiselivstilbud. Samskaping handler om å involvere kundene og andre interessenter i verdi-skapnings¬prosessen. Ved å involvere kunder med nedsatt funksjonsevne kan bedriftene tilegne seg dybdekunnskap om deres ønsker og behov, mens kunden kan få mer kunnskap om bedriftenes muligheter og ressurser. Denne kunnskapen kan benyttes i utviklingen av bedre kundeopplevelser, noe som igjen kan bidra til økt verdi for alle parter. Noe av bakgrunnen for samskaping som tilnærming er erkjennelsen av at innovative ideer ofte oppstår i skjæringsfeltet mellom ulike sektorer, miljøer og bransjer. Personas og kundereiser er metoder som er godt egnet for å øke kompetanse og kunnskap om ulike målgruppers utfordringer, behov og hvordan best tilrettelegge. Dette er også metoder som kan være egnet for samskaping mellom ulike sektorer og miljøer. På bakgrunn av relatert forskning, har forprosjektet foreslått, planlagt og prøvd ut en inkluderende personas og kundereisemetodikk. Vi har deretter samlet inn synspunkter og erfaringer fra deltakerne om hvordan metodikken fungerte. Alt materialet som er utviklet i forbindelse med gjennomføring av en inkluderende personas og kundereiseworkshop, som invitasjon, program, workshopguide, og evalueringsskjemaer er lagt ved rapporten som vedlegg. Dette materialet kan brukes som et utgangspunkt for å gjøre det enklere for virksomheter som ønsker å gjennomføre lignende workshops på egenhånd. Forskerne har bidratt til å systematisere og dokumentere kunnskapen og erfaringene fra prosjektet. Til sist har vi pekt på behov for videre arbeid. Alt dette er dokumentert i denne forprosjektrapporten.