Vitenskapelig artikkel

Method for Semi-Automated Evaluation of User Experience Using Brain Activity

Bai, Aleksander; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, p. 811–820, 2018

Utgivere: IOS Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0926-9630
Elektronisk: 1879-8365

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1548340120/Bai_Fuglerud_2018_Method-for-Semi-Automated-Evaluation-of-User-Experience-Using-Brain-Activity.pdf
OMTALE: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/50588
DOI: doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-811