E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne

Publikasjonsdetaljer

  • Del av: Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse (Institutt for samfunnsforskning, 2012)
  • Sider: 85–157
  • År: 2012
  • År: 2012