E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne

Publication details

  • Part of: Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse (Institutt for samfunnsforskning, 2012)
  • Pages: 85–157
  • Year: 2012
  • Year: 2012