Publications:

147 publications found

Publication

Year

Category

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig foredrag

2018

Rapport

2016

Rapport

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Lecture

2015

Populærvitenskapelig artikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Media interview

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Lecture popular

2011

Article feature

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig foredrag

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Vitenskapelig foredrag

2008

Vitenskapelig artikkel

2007

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2005

Vitenskapelig foredrag

1999

Vitenskapelig foredrag