Veileder for bruk av gTec-måleutstyr og programvare til EEG-monitorering

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (DART/02/20)
  • Year: 2020
  • Issue: DART/02/20
  • Number of pages: 16

Elektroencefalografi (EEG) er en nevrofysiologisk metode for måling og registrering av elektrisk aktivitet i hjernen. g.Tec er en leverandør av måleutstyr og programvare for registrering av hjernebølger. Denne rapporten beskriver hvordan å sette opp utstyr og programvare levert av g.Tec for måling og registrering av hjernebølger. Det fysiske utstyret omfatter en EEG-hette bestående av sensorer, en trådløs transmitter, en mottaker og en elektrisk lader for lading av transmitteren. Utstyret kommuniserer med programvaren "g.NEEDaccess", som forutsetter MatLab/Simulink. Lagring og analyse av EEG-målinger gjøres ved g.Tec-tilpassede Simulink-modeller. Denne rapporten forklarer de nødvendige steg for å koble opp utstyr, gjøre nødvendige innstillinger i programvaren, og å utføre og registrere EEG-målinger med det nevnte utstyret.