• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 4 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Bjørn Fjukstad; Nikita Shvetsov; Therese Haugdahl Nøst; Hege Marie Bøvelstad; Till Halbach; et al. Standardizing data analysis for system epidemiology studies doi: https://doi.org/10.1101/644625 , 2020. Faglig kapittel

Till Halbach; Position paper: Universal Design for Informal Learning pp. 2 , , 2018. Faglig kapittel

Marc Busch; Mario Lorenz; Manfred Tscheligi; Christina Hochleitner; Trenton Wade Schulz; Being there for real: presence in real and virtual environments and its relation to usability doi: https://doi.org/10.1145/2639189.2639224 , 2014. Faglig kapittel

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne pp. 85 157 , 2012. Faglig kapittel