Rapport

Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport

Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Antall sider: 135

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-539-0571-6