Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering – Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS. Følgeevaluering, delrapport 1

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Høgskolen i Sørøst-norge
  • Serie: Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge (12)
  • År: 2017
  • Utgave: 12
  • Antall sider: 32
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-7860-302-4
  • Lenke: