Rapport

Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering – Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS. Følgeevaluering, delrapport 1

Eide, Hilde; Fuglerud, Kristin Skeide; Bent-Håkon, Lauritzen

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Høgskolen i Sørøst-norge

Serie: Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge 12

År: 2017

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7860-302-4

Lenker:
FULLTEKST: brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2444139