Vitenskapelig artikkel

The use of social robots for supporting language training of children

Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, p. 401–408, 2018

Utgivere: IOS Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0926-9630
Elektronisk: 1879-8365

Lenker:
OMTALE: http://ebooks.iospress.nl/publication/50588
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1548339906/Fuglerud_Solheim_2018_The-use-of-Robots-for-Supporting-Language-Training-of-Children.pdf
DOI: doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-401