Rapport   2007

Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Antall sider: 16

Lenker:

DATA: http://www.nr.no/pages/dart/project_flyer_unimod

En litteraturgjennomgang som viser at det finnes mange generelle råd om hvordan utforme brukergrensesnitt som er tilpasset brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. De konkrete design eksemplene som er trukket fram i rapporten
viser at det er mulig å lage løsninger som tar hensyn til funksjonsnedsettelser.