Hvordan utforme IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser – en litteraturgjennomgang

Publikasjonsdetaljer

En litteraturgjennomgang som viser at det finnes mange generelle råd om hvordan utforme brukergrensesnitt som er tilpasset brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. De konkrete design eksemplene som er trukket fram i rapporten
viser at det er mulig å lage løsninger som tar hensyn til funksjonsnedsettelser.