Etikk og personvern ved brukerinvolvering i utvikling av universelt utformede løsninger. Retningslinjer for e-Me prosjektet

Publikasjonsdetaljer