Erfaringer fra iStøtet prosjektet: Betydningen av opplæring, mestring, og universelt utformet velferdsteknologi

Publikasjonsdetaljer