Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering – Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, Følgeevaluering, delrapport 2

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Serie: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge (7)
  • År: 2018
  • Utgave: 7
  • Antall sider: 44
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-7860-339-0
  • Lenke: