Rapport

Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering – Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, Følgeevaluering, delrapport 2

Fuglerud, Kristin Skeide; Lauritzen, Bent Håkon; Eide, Hilde

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Høgskolen i Sørøst-Norge

Serie: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge 7

År: 2018

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7860-339-0

Lenker:
FULLTEKST: brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2568719